Projektit

Projektit

FinnEnergia on mukana rakentamassa tulevaisuuden energiatehokasta yhteiskuntaa, jossa asukkaat, rakennukset ja rakennusten muodostamat alueet ovat aktiivisia osia energiajärjestelmässä. Energiantuotantoa ja -kulutusta on hallittava älykkäämmin, kun tuotanto muuttuu hajautetummaksi. Rakennusten tuottamaa lähienergiaa kannattaa hyödyntää alueellisesti mahdollisimman tehokkaasti.

NewBEE oli vuosina 2012-2015 toteutettu EU-projekti, jossa tutkimme menetelmiä ja tietojärjestelmiä, joiden avulla voidaan simuloida energiatehokkuusratkaisuja peruskorjaushankkeissa. Kehitetyillä työkaluilla rakennusten omistajat saavat tukea investointipäätöksiin soveltuvien ratkaisuiden osalta ja elinkaarikustannusten minimoimiseksi.

Syksyllä 2015 lähdimme mukaan MODER -projektiin. MODER:issa kehitetään innovatiivista ja käytännönläheistä työkalua alueellisten peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten simulointiin ja parhaiden teknologiaratkaisuiden valintaan.