Sisäilmaselvitykset

Sisäilmaselvitykset

Sisäilma = osa ihmisten hyvinvointia

Nykyisin sisäilmaongelmat tunnustetaan merkittäväksi kansanterveyden ja talouden kannalta, sillä ihmiset oleskelevat Suomessa sisätiloissa keskimäärin yli 20 tuntia vuorokaudesta ja hengittävät sisäilmaa noin 18 000 litraa vuorokaudessa. Hyvälaatuisen sisäilman saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttävät rakennusten laadukasta suunnittelua ja rakentamista, sekä jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa.

 

Todenta

Rakennuksen sisilmaongelmat ovat yleisiä ja useimmiten myös monitahoisia.
Fysikaalisia ovat esim. lämpöolosuhteet, ilmanvaihtojärjestelmä, jäähdytys, valaistus, melu.
Biologisia ovat esim. kosteus- ja homevaurioituneista rakenteista voi päästä sisäilmaan mikrobiperäisiä epäpuhtauksia.

 

Määräykset ja ohjeet

Suomen Rakentamisrääräyskokoelma D2, Sisäilmaluokitus 2008, Asumisterveysohje, Asumisterveysopas, Teollisuusilmastoinnin opas, Työturvallisuuslaki (738/2002), Työterveyshuoltolaki (1383/2001), Terveydensuojelulaki (763/94).