Korjausrakentaminen

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen volyymi on kasvanut kymmenen vuoden aikana n. 3−4 prosentin vuosivauhtia. Odotettavissa on, että tasainen kasvu jatkuu.

Rakennuskannan keski-ikä on 30 vuotta, joka tarkoittaa sitä, että puolet rakennuskannasta on jo nyt saavuttanut iän, jolloin korjausten tarve kasvaa. Tietyt tekniset korjaukset tulevat ajankohtaisiksi rakennuksen iän mukana. Monissa teknisissä korjauksissa rakennuksen kriittinen ikä on noin 30 vuotta.

Kun rakennuskantaa tarkastellaan tästä näkökulmasta, havaitaan iältään yli 30 vuotiaan kannan osuuden lisääntyneen 1990-luvulla 30 prosentista 40 prosenttiin. Vuoteen 2010 mennessä osuus tulee kasvamaan 50 prosenttiin rakennuskannasta. Tekniseen korjausikään on tullut ja tulossa runsaasti rakennuksia.

Korjausrakentamisen proseduuri

 

Lähtötilanteen määrittely

Rakenteet, Lvi – järjestelmä, kulutustiedot, mittauksia/kuvauksia (tiiveys ja lämpökamera), lähtötilanteen energiatehokkuus (energialuokitus), rakenteiden kunto ja tekninen toteutus.

Toteutustavan valinta = vertailu laskelmien suorittaminen (rakenneosat ja LVI – tekniikka). Kustannustehokkainpien ratkaisujen esittäminen / kiinteistönelinkaari.

Nämä sisältyvät korjausrakentamisen pakettiin.
Tilaa jo tänään – vaikutat tulevaisuuteen.
Puh. 040 590 7658 / Hannu Partanen

4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä Annettu Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2013

Tätä asetusta sovelletaan rakennuksiin, joissa käytetään energiaa valaistukseen, tilojen ja ilmanvaihdon lämmitykseen tai jäähdytykseen tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi ja joissa tehdään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaan rakennus- tai toimenpideluvanvaraista korjaus- tai muutostyötä tai joiden käyttötarkoitusta muutetaan.