Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus

Blowerdoor – Tiiveysmittauslaitteisto

 

Ilmatiiveys

Rakennustyön teknisen laadun todentamisessa on tiiveysmittaus merkittävässä osassa, kun arvioidaan rakennuksen energiatehokkuutta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) edellyttää; Uudisrakennuksien energiaselvityslaskelmissa käytetään RakMk D5 ilmanvuotolukuna taulukkoarvoa 4. Laskelmissa voidaan käyttää myös pienempää ilmanvuoto lukua, jolloin energiatehokkuusluku tulee yleensä paremmaksi. Tämä edellyttää rakennuksen käyttöönottovaiheessa rakennuksen ilmatiiveyden mittaamista ja dokumentointia. Lisäksi tiiveysmittauksen yhteydessä voidaan tehdä myös vuotokohtien paikannus lämpökameralla.

Tiiveysmittaukset suoritetaan ja tulokset tulkitaan standardin SFS-EN ISO 9972 (2015) mukaan. Laadun varmistukseen käytetään RT-10974 ohjeistusta.