Tiiveysmittaus

Tiiveysmittaus

Blowerdoor – Tiiveysmittauslaitteisto

 

Ilmatiiveys

Rakennustyön teknisen laadun todentamisessa on tiiveysmittaus merkittävässä osassa, kun arvioidaan kiinteistön energiatehokkuutta.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (487/2007) edellyttää; Uudisrakennuksien energiaselvityslaskelmissa käytetään RakMk D5 taulukkoarvoa 4. Laskelmissa voidaan käyttää myös pienempää ilmanvuoto lukua, jolloin energiatehokkuusluku tulee yleensä paremmaksi. Tämä edellyttää rakennuksen käyttöönotto vaiheessa rakennuksen ilmatiiveyden mittaamista ja dokumentointia.

Tiiveysmittaukset suoritetaan ja tulokset tulkitaan standardin SFS-EN 13829 mukaan. Laadun varmistukseen käytetään RT-10974 ohjeistusta.

 

Mittaustutkimukset suoritetaan;

Flir b50- lämpökamera (S/N: 399002916) / tarvittaessa