Energiatehokkuus

Aktiivinen energiatehokkuus
Energiatehokkuus on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa
Energiatehokkuuden edistäminen on osa kansallista ja EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaa, jolla pyritään vähentämään palvelujen, suoritteiden ja tuotteiden tuottamiseen tarvittavaa energiamäärää.
Energiatehokkuuden keskeisenä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen.

Energiatehokkuuden hyödyt

Uudis- ja korjausrakentamisessa, energiakäytön kustannus-säästöt, päästöt vähenee, hiilijalanjälki pienenee

Yritysten ja yhteisöjen kannalta energiatehokkuuden parantaminen – eli tietyn tuotteen valmistaminen entistä pienemmällä energiamäärällä – on järkevää, koska se tuo usein taloudellista hyötyä samalla kun päästöt ympäristöön vähenevät.

Energiatehokkuus on otettava huomioon osana ympäristölupaa. Uuden ympäristönsuojelulain mukaan energiatehokkuuden kehitystä on tarkasteltava yhdessä muiden ympäristövaikutusten kanssa.

Liittämällä energiansäästö osaksi ympäristöjärjestelmää energiaa säästyy ja saadaan luotettavaa tietoa energian kulutuksesta vuosittaisiin energia- ja ympäristöraportteihin.

 

TEM:n tukemat energiakatselmukset

Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä. Säästöjä voidaan saada aikaan jopa ilman investointeja.

Tehostamistoimenpiteiden lähtökohtana on tieto nykyisestä tilanteesta sekä taloudellisesti kannattavien tehostamiskohteiden paikallistaminen. Ensimmäinen askel energiankäytön tehostamisessa on energiakatselmus.

Sovitaan päivä, energiatehokkuuden parantamiseksi

1. Yrityksen tai yhteisön energiankäytön nykytilan kartoitus

2. Toimenpiteet suositeltavista jatkotoimenpiteistä

3. Soveltuu kaikille yrityksille ja yhteisöille, jotka haluavat säästää energiaa, kustannuksia ja ympäristöä

4. Sisältää: kartoituskäynti ja haastattelu, kirjallinen suositus jatkotoimenpiteistä ja
 jatkotoimenpiteitten kustannusarvio

Ota yhteyttä:
FinnEnergia Oy / Hannu Partanen
puh. 040 590 7685
e-mail. hannu.partanen@finnenergia.fi