Vastaava työnjohtaja - FinnEnergia Oy

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtajapalvelu

Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. (MRL 122 § 1).

Rakennuslain edellyttämän vastaava työnjohtajapalvelun tarkoituksena on rakennuslaadun takaaminen niin, että rakennuksista tulisi turvallisia ja terveellisiä sekä lämmön- ja vedenpitäviä.

 

Vastaavaan työnjohtajan lakisääteiset tehtävät

  • Rakennuslupamääräyksien ja suunnitelmien noudattamisen valvonta.
  • Rakennusluvan edellyttämien erityissuunnitelmien viranomaisilla hyväksyttämisen valvonta.
  • Töiden valvonta ilmoitusten tekeminen rakennusvalvontaan.
  • Katselmusten tilaaminen rakennusvalvonnasta.
  • Katselmuksiin ja tarkastuksiin osallistuminen.
  • Työmaalla tarvittavien suunnitelma asiakirjojen saatavuus.
  • Rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta huolehtiminen.