Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja

Vastaava työnjohtajapalvelu

Vastaava työnjohtaja (vastaava mestari) johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta. (MRL 122 § 1).

Rakennuslain edellyttämän vastaava työnjohtajapalvelun tarkoituksena on rakennuslaadun takaaminen niin, että rakennuksista tulisi turvallisia ja terveellisiä sekä lämmön- ja vedenpitäviä.

 

Vastaavaan työnjohtajan lakisääteiset tehtävät

  • Rakennuslupamääräyksien ja suunnitelmien noudattamisen valvonta.
  • Rakennusluvan edellyttämien erityissuunnitelmien viranomaisilla hyväksyttämisen valvonta.
  • Töiden valvonta ilmoitusten tekeminen rakennusvalvontaan.
  • Katselmusten tilaaminen rakennusvalvonnasta.
  • Katselmuksiin ja tarkastuksiin osallistuminen.
  • Työmaalla tarvittavien suunnitelma asiakirjojen saatavuus.
  • Rakennustyön tarkastusasiakirjan laadinnasta huolehtiminen.