Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus on ennalta ehkäisevää toimintaa kosteusvaurioiden syntymiselle, joskin myös selvittävää työtä olemassa olevan tilanteen kartoittamiseksi. Kosteuskartoitus on aina yksilöllinen ja sen hetkinen tulos, jolloin kartoitus on tehty.

 

Kosteuskartoituksen sisältö

Kosteuskartoituksen voi tilata kiinteistön omistaja / haltija, asunnon omistaja / haltija, kiinteistönvälittäjä, isännöitsijä, taloyhtiö, kiinteistön / asunnon ostaja. Tilaajan velvollisuus on ilmoittaa tiedossa olevat korjaustyöt sekä mahdolliset vesivahingot.

Kosteusvaurio tai epäily vauriosta on tilanteen käynnistäjä. Tarkastuksessa arvioidaan kohteen laajuus, riskitekijät, sekä vaikutus terveellisyyteen ja turvallinen rakenteiden toimivuus. Tarkastuksessa apuna käytetään pintakosteuden ilmaisinta.

Kosteusvaurion syntymiseen vaikuttavat tekijät on selvitettävä ja vaurio korjattava. Vaurion pitkittyminen tuo tullessaan erilaiset home- ja mikrobivauriot, jolloin voi syntyä monisyinen ongelma ja kartoitus vaatii usein jatkotutkimuksia.

 

Mahdollisuus jatkotutkimuksiin

Vaurioiden laajuus voi käynnistää jatkotutkimukset, jolloin työn tilaaja ja työn suorittaja neuvottelevat keskenään kosteusvauriotutkimuksen käynnistämisestä. Tutkimuksessa avataan rakenteita, otetaan näytteitä ja analysoidaan näytteet. Näillä toimenpiteillä pyritään selvittämään vaurion laajuus ja riskitekijät. Tuloksien perusteella laaditaan suunnitelma korjaustoimenpiteistä.

 

Dokumentointi

Kosteuskartoituksen ja kosteustutkimuksen tulokset dokumentoidaan asiakirjamuotoon. Tilaaja saa asiakirja-aineiston käyttöönsä ja työn suorittaja tallentaa aineiston kymmeneksi vuodeksi.