Kuntotarkastus / kuntoarvio

Kuntotarkastus / kuntoarvio

Kuntotarkastuksessa tutkitaan rakenteiden ja LVI-tekniikan toimivuus, turvallisuus, ja terveellisyys siinä laajuudessa, kuin se on mahdollista rakenteita rikkomatta.

Kuntotarkastus on aina yksilöllinen ja sen hetken tulos, jolloin tarkastus on suoritettu.

 

Kuntotarkastuksen sisältö

Kuntotarkastuksen voi tilata kiinteistön tai asunnon omistaja tai haltija, kiinteistönvälittäjä tai kiinteistön tai asunnon ostaja. Tilauksesta tehdään aina kirjallinen sopimus tilaajan ja työn suorittajan välillä.

Tilaajan velvollisuus on toimittaa tarvittavat asiakirjat rakennuksesta tai huoneistosta. Näihin asiakirjoihin tutustuminen käynnistää varsinaisen kuntotarkastuksen. Tarkastus kestää 2-6 tuntia kohteesta riippuen.

Saadut tulokset kootaan kuntotarkastusraporttiin joka toimitetaan kirjallisena työn tilaajalle.

Kuntotarkastus- ja kuntotutkimustulos dokumentoidaan asiakirja muotoon, josta käy ilmi kiinteistön tai huoneiston kuntoluokka. Tilaaja saa aineiston käyttöönsä ja työn suorittaja tallentaa aineiston kymmeneksi vuodeksi.