Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma

Pelastuslaki ja asetus pelastustoimesta uudistuivat 1. heinäkuuta 2011.

Uudistunut lainsäädäntö velvoittaa kiinteistöjen omistajia laatimaan pelastussuunnitelmat 1.7.2012 mennessä kaikkiin yli kahden huoneiston kiinteistöihin. Kiinteistöihin, joissa suunnitelma jo on uusi suunnitelma tulee tehdä 1.7.2013 mennessä.