Voimalaitokset

Voimalaitosten energia-analyysi

Voimalaitoksen energia-analyysimalli on tarkoitettu polttoainetta käyttäville yhdyskuntien ja teollisuuden sähköä tuottaville voimalaitoksille. Muiden voimalaitosten toteutusmallista on sovittava Motivan kanssa erikseen.

Energia-analyysin tavoite on voimalaitoksen kokonaisenergiatehokkuuden ja -talouden parantaminen. Voimalaitoksen energiatehokkuuden ja -talouden parantaminen on saman energiamäärän tuottamista pienemmällä polttoainemäärällä tai käytettäessä samaa polttoainemäärää suuremman energiamäärän tuottamista.

Kokonaisenergiatehokkuutta tutkittaessa huomioidaan laitoskohtaiset ajotavat, polttoainevaihtoehdot, lauhdelaitoksilla ominaislämmönkulutuksen sekä kaukolämpö- ja vastapainelaitoksilla rakennusasteen muutos.

Analyysissä käydään läpi voimalaitoksen energiatehokkuuden nykytila sisältäen voimalaitoksen pää- ja apujärjestelmät, kuitenkin kohdistaen käytettävissä olevat resurssit kohteen merkittävyyden ja arvioitujen tehostamispotentiaalien mukaan. Voimalaitoksen käytönvalvonnan kannalta tärkeimpien mittausten analysointi on osa energia-analyysiä.

Voimalaitoksen energia-analyysin vastuuhenkilöinä voivat toimia Motivan auktorisoimat energiakatselmoijat (lämpö- (L) tai sähkö- (S) katselmoija) tai myös Motivan hyväksymät ns. hakijavastuuhenkilöt.