Energia-analyysi

Teollisuuskiinteistöjen energia-analyysi

Teollisuuden energia-analyysissä tutkitaan katselmuskohteen kaikki primääri- ja sekundäärienergiavirrat sekä energian säästömahdollisuudet. Koska energia-analyyseissa on tuotantoprosesseilla keskeinen osuus, on kohteen omien tuotanto- ja kunnossapito-organisaatioiden osallistuminen katselmustyöhön erityisen tärkeää.

Teollisuuden energia-analyysin raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan prosessien sekä tehdaspalvelu- ja taloteknisten järjestelmien energiatehokkuus, toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.