Energiatehokkuus

Energiatehokkuus

Yritysten ja yhteisöjen kannalta energiatehokkuuden parantaminen – eli tietyn tuotteen valmistaminen entistä pienemmällä energiamäärällä – on järkevää, koska se tuo usein taloudellista hyötyä samalla kun päästöt ympäristöön vähenevät.

Energiatehokkuus on otettava huomioon osana ympäristölupaa. Uuden ympäristönsuojelulain mukaan energiatehokkuuden kehitystä on tarkasteltava yhdessä muiden ympäristövaikutusten kanssa.

Liittämällä energiansäästö osaksi ympäristöjärjestelmää energiaa säästyy ja saadaan luotettavaa tietoa energian kulutuksesta vuosittaisiin energia- ja ympäristöraportteihin.