Energia-avustus

Energia-avustus

Asuinrakennuksen omistajalle
4000 tai 6000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista.

Linkki henkilöasiakkaille;
https://www.ara.fi/download/noname/%7B7A04129F-6B58-43A6-B6C7-17519E91681F%7D/154046

Energia-avustus taloyhtiöille
4000 tai 6000 euroa, kuitenkin enintään 50 % energiatehokkuutta parantavista, avustettavaksi hyväksytyistä, rakennuskohtaisista kustannuksista.
Ennen hakemista, tutustukaa ohjeeseen;
https://www.ara.fi/download/noname/%7B5894F745-E16A-4EBD-9DE1-49759AEDACE4%7D/154070

Energia-avustus ARA-yhteisöille

Kenelle avustus on tarkoitettu?
Yhteisöille, jotka omistavat valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja ja joille myönnetään perusparannukseen korkotukilainaa (ns. ARA- yhteisöt)
Avustuksen enimmäismäärä on 4 000 tai 6000 euroa per kohteena olevan rakennuksen asuinhuoneisto, kuitenkin enintään 50 %:ia hankkeen toteutuneista, energiatehokkuutta parantavista ja avustettavaksi hyväksytyistä kustannuksista.

Ennen hakemista, tutustukaa ohjeeseen;
https://www.ara.fi/download/noname/%7B74245DF7-82A6-46CB-8C9A-68F9BEC6984E%7D/154073

KORJAUSAVUSTUKSET
Korjausavustus iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen
Kenelle? Kotitalouksille, joissa on 65 vuotta täyttänyt tai vammainen henkilö

Avustuksen suuruus
Enintään 50 % hyväksyttävistä korjauskustannuksista. Erityisestä syystä avustusta voidaan myöntää 70 %
Hakuohje yli 65v. henkilöille;
https://www.ara.fi/download/noname/%7B036E2437-CBF7-4F22-B51A-82DCDD680AF4%7D/154107
Hakuohje vammaisuuden perusteella haettavaan ohjeeseen;
https://www.ara.fi/download/noname/%7BCA982C17-A361-48D0-A511-2EBABE32BD5A%7D/154108

Avustus ARA-vuokra-asuntojen korjaamiseen ikääntyneille soveltuviksi
Kenelle? ARAn nimeämille yleishyödyllisille yhteisöille, kunnille sekä taloyhtiöille.

Avustuksen suuruus
Avustus on enintään 50 % toteutuneista, kohtuullisista kustannuksista.

Hakuohje; https://www.ara.fi/download/noname/%7B0391B692-79F1-41BF-A18A-56FFD9DC94C8%7D/154463

Muut avustukset;
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset