Energiakatselmus

Energiakatselmus

Säästöjä jopa ilman investointeja

Energiankäytön tehostaminen tuo yrityksille ja yhteisöille suoraa taloudellista hyötyä ja vähentää toiminnasta aiheutuvia ympäristöpäästöjä.

Tehostamistoimenpiteiden lähtökohtana on tieto nykyisestä tilanteesta sekä taloudellisesti kannattavien tehostamiskohteiden paikallistaminen. Ensimmäinen askel energiankäytön tehostamisessa on energiakatselmus.

 

 


 

Kerros- ja rivitalojen energiakatselmus

Asuinkerros- ja rivitalojen energiakatselmukset

Asuinkerrostalojen energiakatselmusmalli on tehty kerrostalojen energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Mallia voidaan käyttää myös esimerkiksi rivitalojen katselmoinnissa.Energiankäyttötietojen ja rakennuksen energiankulutusjakauman perusteella määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Asuinkerrostalojen energiakatselmus raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpide-ehdotukset perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

Uutena asiana malliin on otettu mukaan asuinrakennusten energiansäästötoimenpiteen CO2-vaikutusten laskenta.

 


 

Kiinteistökatselmus

Kiinteistön energiakatselmus soveltuu taloteknisiltä järjestelmiltään tavanomaisen liike- ja palvelurakennuksen energiansäästömahdollisuuksien kartoitukseen. Sitä voidaan käyttää myös suuren tai tekniikaltaan monimutkaisen palvelualan rakennuksen (kuten sairaalan, suuren liikekeskuksen tai uimahallin) katselmusmenetelmänä.

Energiankäyttötietojen ja rakennuksen perusteellisen läpikäynnin perusteella selvitetään energian tarpeeton kulutus ja määritellään kannattavat energiansäästötoimenpiteet.

Kiinteistön energiankatselmus raportissa käsitellään kohteen energian ja veden käytön nykytilanne, kuvataan LVIS-järjestelmien toiminta ja käyttö sekä esitetään säästötoimenpiteet perusteluineen, säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen.

  • 5 000 rm3 – 10 000 rm3 Kiinteistön energiakatsastus tai Kiinteistön energiakatselmus.
  • yli 10 000 rm3 Kiinteistön energiakatselmus.

 


 

Energiakatsastus

Kiinteistön energiakatsastus on teollisuuden ja palvelualojen pienten rakennusten, sekä pienten asuinkerros- ja rivitalojen energiakatselmus, jonka kenttätyö ja tulostus keskittyvät kohteen säästömahdollisuuksien tarkasteluun.

Kiinteistön energiakatsastus tuo esille kulutuksen painopisteet ja oleellisimmat energiansäästö-mahdollisuudet kohtuullisella työpanoksella.

Energiakatsastus soveltuu pieniin kohteisiin.

 


 

Seurantakatselmus

Energiakatselmustoiminnan on tarkoitus olla jatkuvaa ja tehokkaimmillaan se on osa yrityksen normaalia jatkuvan parantamisen toimintaprosessia. Tähän energiatehokkuuden jatkuvaan ylläpitoon ja parantamiseen on kehitetty ns. Kiinteistön seurantakatselmusmalli.

Malli soveltuu tapauksiin, joissa kiinteistölle on aikaisemmin tehty jokin Motivan ja KTM:n ohjeiden mukainen energiakatselmus. Mallia voidaan soveltaa myös teollisuuskohteiden seurantakatselmuksissa, mutta silloin tukihakemukseen on liitettävä projektisuunnitelma.