Lakisääteinen energiakatselmus

Lakisääteinen energiakatselmus

Energiakatselmus on pakollinen kaikille suurille yrityksille, joita koskee energiatehokkuuslain (1429/2014) mukainen energiakatselmusvelvoite.

Suureksi yritykseksi katsotaan toimialaista riippumatta kaikki yritykset, joiden palveluksessa on yli 250 henkilöä tai joiden vuosiliikevaihto on yli 50 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma yli 43 miljoonaa euroa. Lisäksi yritys voidaan luokitella suureksi yritykseksi omistussuhteiden kautta.