Teollisuuskiinteistöjen energiakatselmus

Teollisuuskiinteistöjen energiakatselmus

Teollisuuden energiakatselmus on tarkoitettu katselmusmalliksi sellaisille teollisuuskohteille, joissa prosessin energian käytön ja tehokkuuden tarkastelua ei pidetä tarpeellisena (prosessin energiantehokkuus muutoin varmistettu, prosessien energiakustannukset pienet tms.) Silloin tuotantoprosessien energian käyttöä tarkastellaan katselmuksessa vain siinä laajuudessa, että sen osuus voidaan esittää kokonaiskulutuksen jakaumissa.

Teollisuuden energiakatselmuksessa tutkitaan ja raportoidaan kaikkien prosesseja palvelevien käyttöhyödykkeiden ja talotekniikan sekä rakenteiden energiansäästömahdollisuudet säästövaikutuksineen ja takaisinmaksuaikoineen. Teollisuuden energiankatselmuksissa esitettyjen toimenpiteiden keskimääräinen takaisinmaksuaika on 2 vuotta.