Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa, tuotteen tai palvelun seurauksena syntyvä kasvihuonekaasujen vaikutus ilmastolle, koko elinkaari – iän aikana

Hiilijalanjälki ilmoitetaan massana. Mitta yksikkönä , gramma – tonni / hiilidioksidiekvivalentti.
Hiilidioksidiekvivalentti ilmaisee kaasun ilmastovaikutuksen painoarvoa suhteessa hiilidioksidiin.

Hiilineutraali = Tuote, yritys, kunta tai valtio, joka tuottaa vain sen verran hiilidioksidipäästöjä kuin se pystyy sitomaan. Hiilineutraalin tuotteen hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on nolla.

Muutos

FinnEnergia tuo omalla osaamisellaan ratkaisuja ilmaston vaikutukseen

FinnEnergian ratkaisut perustuvat hiilijalanjäljen ja materiaalien elinkaari – ikä laskenta palveluihin.
Vähähiiliseen maailmantalouteen siirtyminen ei toteudu riittävän nopeasti ilman teknologisia läpimurtoja ja uusia innovaatioita, vaikka olemassa olevien ratkaisujen skaalaamisella voidaankin lähes kuroa päästökuilu umpeen.

Meidän kaikkien huomioitava

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC), ilmastonmuutokseen liittyvää tiedettä arvioiva YK:n asiantuntijaelin, varoitti hiljattain, että maapallon lämpenemisen rajaaminen 1,5 celsiusasteeseen edellyttäisi nopeita ja kauaskantoisia muutoksia kaikilla sektoreilla ilmastonmuutoksen tuhoisimpien vaikutusten välttämiseksi.

Ekologinen jalanjälki

Ekologinen jalanjälki kuvaa sitä, kuinka suuri maa- ja vesialue tarvitaan ihmisen tai ihmisryhmän kuluttaman ravinnon, materiaalien ja energian tuottamiseen sekä syntyneiden jätteiden käsittelyyn. Käsitteen kehittivät Mathis Wackernagel ja William E. Rees 1990-luvun alussa. WWF:n mukaan ihmiskunnan ylittää maapallon kestokyvyn jo 25 prosentilla.

Ota yhteyttä hiilijalanjälki laskenta tarpeissa; FinnEnergia Oy / Hannu Partanen puh. 040 590 7685