Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiön energiatarkastus

Taloyhtiön energiatarkastus on kevyt ja edullinen taloyhtiön energiaselvitys, joka perustuu LVI-asiantuntijan kiinteistöllä suorittamaan kiinteistökierrokseen, mittauksiin ja toimintakokeisiin sekä energiankulutuksen analysointiin kulutusseurannan pohjalta. Taloyhtiö saa raportin tehdyistä havainnoista sekä ehdotuksia jatkotoimenpiteistä.

 

Energiatarkastuksen sisältö

Taloyhtiön energiatarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun. Seuraavat rakennukset tehdään yrityksen määrittämällä lisähinnalla.

Alla on esitelty vähimmäissisältö, joka sisältyy energiatarkastuspalvelun mukaisiin selvityksiin.

 

Lämmitysjärjestelmä

Lämmönjako- tai kattilahuoneen laitteiden tarkastus:

 • Lämmönjakohuoneen (LJH) alakeskuksen:
  • Toiminnan arviointi
  • Mahdollinen uusimisen tarve
  • Siisteys
 • Säätökäyrien asettelujen tarkistaminen ja mahdollisen muutostarpeen arviointi
 • Kaukolämmön säätöventtiilien toimintakokeet:
  • Venttiilimoottoreiden kiinni ajaminen ja tarkistaminen että virtausta venttiilien läpi ei ole
 • Kaukolämmön siirtimien toimintakunnon tiiviyden varmistaminen (ettei levylämmönsiirtimissä ole vuotoa)
 • Paisunta-astioiden esipaineiden arvioiminen ja riittävän esipaineen varmistaminen kiinteistön tarpeeseen nähden
 • Hälytysrajojen oikeellisuuden varmistaminen ja lämmitys- ja käyttövesiverkostojen oikeiden painetasojen määrittely
 • Pumppujen toiminta ja kunto
 • Kaukolämpöveden jäähtymä
 • Mittareiden toiminnan tarkastus
 • Öljylämmityskohteissa savukaasuanalyysi käynnissä olevasta kattilasta

Lämmönjakoverkoston toiminnan tarkastus kiinteistön yleisissä tiloissa ja vähintään kahdessa asunnossa eri puolilla rakennusta:

 • patteritermostaattien ja venttiilien toiminta
 • sisälämpötilan mittaaminen.

 

Ilmanvaihto

Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan tarkastaminen:

 • Käyntiaikojen vastaavuus kiinteistön käyttöaikoihin tilojen ja palvelualueiden osalta
 • Pakkokytkentöjen tarkastaminen toimintakaavion perusteella:
  • Peltimoottorien sulkeutuminen ja toiminta
  • Puhaltimien toiminta/pysähtyminen
  • Lämmityspatterin jäätymissuojan toiminnan varmistaminen
 • Jälkilämmityspatterin säätöventtiilin toiminta
 • IV-koneiden yleinen puhtaus, suodattimien puhtaus ja suodatintyypit
 • Puhaltimien kunto ja mahdollinen laakerointitarve, kiilahihnakäyttöjen tarkistaminen (jos on)
 • Lämmöntalteenotto:
  • Lämmöntalteenoton hyötysuhde
  • Lämmöntalteenottopeltien toiminta

Rakennuksissa, joissa on huoneistokohtainen ilmanvaihtokone, tarkastelu tehdään vähintään kahteen IV-koneeseen.

 

Vesi

Vesijohtoverkon painetason ja lämpimän käyttöveden sekä kierron paluulämpötilan tarkastaminen.

Selvitetään tarve paineenalennusventtiilin käytölle.

 

Energian- ja vedenkulutus

Lämmön, sähkön ja veden kulutustasot ja trendit sekä vertailu vastaavien kiinteistöjen kulutustasoon (esimerkiksi RT 103003 Asuinkiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje).

 

Valaistus

Yleisten tilojen valaistuksen toiminnan tarkastaminen:

 • Valaistuksen ohjaukset ja tarpeenmukaisuus.
 • Mitä suuruusluokkaa on valaistuksen osuus kiinteistösähkön kokonaiskulutuksesta (piha ja kiinteistön yleiset tilat).
 • Valaistuksen tekninen käyttöikä.
 • Soveltuuko nykyisiin lamppuihin LED-valaistus vai kannattaako valaistusjärjestelmä saneerata kokonaan.

 

Hinta

Tarkastuksen hinta on alkaen 650 € (sis. alv 24 %). Tarkastus sisältää pääsääntöisesti yhden rakennuksen tarkastelun. Tarkastukseen voidaan sisällyttää useampia rakennuksia lisämaksusta.

 

Tarkastus -alue

Tarkastus -alue: Itä-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo.

 

Voimmeko olla avuksi?

Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun pikimiten yhteyttä!