Mittaukset

Reaaliaikaiset energiamittaukset ja älykkäät kuormanohjaukset parantavat energiatehokkuutta

Sähkönlaadun seuranta

  • Loisteho
  • Harmoniset yliaallot

Kysyntäjousto

  • Kuormanohjausten optimointi
  • Tehopiikkien hallinta
  • Edullisempien sähkönhintojen hyödyntäminen

Hajautuvan tuotantokapasiteetin hallinta ja ohjaus

  • Uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen
  • Virtuaaliset tuotantolaitokset (VPP)