NDT ultraäänimittaus

Ainetta rikkomaton mittaus ja testaus NDT ultraäänimittareilla

NDT (Non-Destructive Testing) ultraäänimittareilla voidaan mitata materiaalien paksuuksia tai havaita erilaisia kulumia ja syöpymiä tai virheitä metalleissa.

NDT mittareilla voidaan määrittää materiaalin eheyttä ja käyttää niitä apuna tuotteen laadunvarmistuksessa, tuotekehityksessä ja kunnossapitotehtävissä. NDT mittareita voidaan käyttää erilaisiin teollisuuden sovelluksiin, esimerkiksi putkistojen ja säiliöiden tutkimiseen sekä erilaisiin tutkimuksiin ja kunnossapitotehtäviin kuljetus-, valimo-, konepaja-, voimalaitos-, laiva- sekä öljy- ja kaasuteollisuudessa.

NDT mittareilla voi myös mitata materiaalin paksuutta pinnoitteen läpi.