Kaukolämpokatselmus

Kaukolämpokatselmus

KTM:n tukena kaukolämpöalan energiakatselmus toteutetaan Kaukolämpökatselmusmallin toteutusohjeen ja mallisisällysluettelon mukaisesti. Katselmusmalli on tarkoitettu kaukolämmön tuotannon, siirron ja jakelun tehostamismahdollisuuksien selvittämiseen. Tärkeitä tarkasteltavia asioita ovat myös uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksien selvitys ja alueen mm. teollisuuden hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuden tarkastelut.

Kaukolämpökatselmuksessa vastuuhenkilöinä voivat toimia Motivan auktorisoimat energiakatselmoijat (lämpö- (L) tai sähkö- (S) katselmoija) tai myös Motivan hyväksymät ns. hakijavastuuhenkilöt.

 

Kaukolämpökatselmukselle on sisällöllisesti kolme vaihtoehtoa:

  • A Koko kaukolämpöverkon ja siihen liittyvien energiantuotantolaitosten katselmointi.
  • B Huippu- ja varalämpökeskusten sekä kaukolämpöverkon katselmointi silloin, kun peruskuormalaitokset ovat yhteistuotannossa ja kuuluvat Voimalaitosalan energiansäästösopimuksen piiriin.
  • Edellinen vaihtoehto täydennettynä tuotannon järjestelmäoptimoinnilla sillä edellytyksellä, että verkossa myydyn energiamäärän tulee olla yli 16 GWh/a.