FinnEnergia Oy mukana Heila-projektissa

01.11.2017

Hankkeen tavoitteena on luoda kehitysalusta, jossa eri toimijat voivat tutkia, kehittää, testata ja pilotoida  uusia  tuotteitaan  ja  palveluitaan  osana  laajempaa  integroitua  energiajärjestelmää  ja  sen  hallintaan  sovellettavaa  palvelutoimijoiden  ekosysteemiä  ja  automaatiojärjestelmää.  Kehitettäviä  tuotteita ovat  esim.  uudenlaiset  kysynnän  jouston  toiminnot,  energian  varastointi,  mikroverkon  hallinta-  ja markkinamallit, tietojärjestelmien ja tiedonsiirron uudet ratkaisut, jne. Erityisenä uutuusarvoa sisältävänä näkökulmana on erilaisten todellisten maantieteellisesti hajallaan olevien mikroverkkojen integrointi virtuaaliseksi mikroverkkokokonaisuudeksi, johon liittyvää toiminnallisuutta voidaan tutkia ja kehittää teknisestä, markkinamalleista (mm. taseiden hoito) ja tietoturvan näkökulmasta.